Image Image Image Image Image Image Image Image Image

O podręczniku

prezentacja logo FMR-2

Podręcznik składa się z 15 jednostek (lekcji) i przygotowuje studentów medycyny:

  • do czynnego udziału w zajęciach w klinikach akademii medycznych,
  • do czytania specjalistycznych tekstów,
  • do redagowania notatek lekarskich w dokumentacji medycznej,
  • do prowadzenia rozmów z pacjentami (wywiad lekarski),
  • do podejmowania interakcji w środowisku zawodowym (np. prowadzenia rozmów z innymi lekarzami, referowania stanu zdrowia pacjenta, konsultacji medycznej itp.).

CPD_OKLADKA_plaska3

Budowa jednostki lekcyjnej

Każda jednostka posiada podobny schemat budowy, oparty na podejściu zadaniowym. Aby zrealizować zadanie główne wchodzące w skład danej jednostki tematycznej, uczący się powinien wykonać szereg podzadań:

  • na początku każdej jednostki przedstawia się słownictwo i zwroty podstawowe dla danej dziedziny oraz ćwiczenia mające na celu ich przyswojenie,
  • następnie wprowadza się materiał przykładowy (np. wywiad z pacjentem, tekst referujący), po którym występują ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu (różne techniki),
  • kolejnym krokiem jest prezentacja i utrwalenie sposobów wyrażania różnych funkcji językowych oraz zadania, w których uczący się wchodzi w rolę lekarza (np. bada pacjenta, przeprowadza z nim wywiad, sporządza notatkę z wywiadu, kieruje na badania, prosi o konsultację, pisze epikryzę, zapisuje lekarstwa i informuje o ich stosowaniu itp.),
  • ostatnią częścią każdej jednostki jest część powtórzeniowa (ćwiczenia leksykalne, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego), która służy ewaluacji, sprawdzając stopień przyswojenia materiału zawartego w danej jednostce.

rozkladowka-plaska-1

W numerze 3/2015 pisma „Polski w Niemczech. Pismo Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego” została opublikowana recenzja podręcznika „Co panu dolega?”. Zapraszamy do lektury (pobierz)!

W numerze 1/150 pisma „Galicyjska Gazeta Lekarska” została opublikowana recenzja podręcznika „Co panu dolega?”. Zapraszamy do lektury (pobierz)!

20151209_IGP6573