Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Gdzie kupić?

prezentacja logo FMR-2

Podręcznik można zakupić w dobrych księgarniach edukacyjnych.

Zamówienia można również składać drogą elektroniczną:
podrecznik@fundacjareja.eu.

Zanim zamówisz przeczytaj regulamin zakupów oraz naszą politykę prywatności. Złożenie zamówienia jest tożsame z akceptacją postanowień tych dwóch dokumentów.

Prosimy o podanie następujących danych:

  • imię i nazwisko,
  • adres (ulica, nr budynku/nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
  • telefon kontaktowy,
  • adres mailowy,
  • opcjonalnie – nazwa prowadzonej działalności gospodarczej wraz z numerem NIP,
  • liczba zamawianych podręczników,
  • opcjonalnie – kod rabatowy,
  • miejsce dostawy (jeśli jest inne niż podany adres zamawiającego).

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub błędnie wskazane miejsce dostawy. W przypadku złożenia zamówienia za pomocą e-maila, zlecenie wiąże strony od momentu jego dostarczenia. Za moment dostarczenia uznaje się datę zwrotnego potwierdzenia otrzymania zamówienia wysłane przez uprawnionego pracownika fundacji.

Fundacja zastrzega sobie prawo do żądania od klienta uiszczenia pełnej kwoty za złożone zamówienie, wraz z kosztami wysyłki książki/książek, na następujący rachunek bankowy: 02 1090 2053 0000 0001 3036 6626.

Wszelkie zmiany złożonego zamówienia należy niezwłocznie przesłać e-mailem, jednak nie później niż przed datą wysłania podręczników, określoną w e-mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Zamówienie złożone przez klienta każdorazowo wymaga potwierdzenia ze strony Fundacji drogą mailową. Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem telefonu: +48 606 300 992.

Cena podręcznika wynosi 110zł.

Uwaga! Do kosztów zakupu podręcznika należy doliczyć koszt dostawy w wysokości 14 zł niezależnie od liczby zamawianych podręczników (przesyłka priorytetowa).
rozdzial 1_KG_K1s 1510

Zniżki

Ośrodki akademickie zamawiając jednorazowo min. 20 egzemplarzy otrzymują zniżkę w wysokości 20% (koszt podręcznika wynosi wówczas 88 zł).

Pozostałe instytucje zamawiające jednorazowo min. 20 ezgemplarzy są uprawnione do otrzymania zniżki w wysokości 15% (koszt podręcznika wynosi wówczas 93,50 zł).

Osoby posiadające specjalny kod rabatowy powinny podać go w treści e-maila.

Wysyłka za granicę

Istnieje możliwość wysyłki podręczników za granicę. W celu ustalenia kosztów przesyłki prosimy o indywidualny kontakt.

rozdzial 1_KG_K1s 1512