Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Projekt „Co panu dolega?”

20151209_IGP6550

„Co panu dolega?” to pierwszy na rynku podręcznik do języka polskiego medycznego dla obcokrajowców studiujących medycynę lub przygotowujących się na studia medyczne w Polsce. Ten innowacyjny podręcznik cechuje podejście zadaniowe, przygotowuje on studentów do samodzielnych działań komunikacyjnych.

Przeczytaj lub pobierz informator o podręczniku.

Informacje i zamówienia

CDP-rozkladowka-1
Prof. dr hab. Władysław Miodunka, Uniwersytet Jagielloński:

Podręcznik „Co panu dolega?” ma dwie ważne zalety: jest nowatorski, gdyż autorki jako pierwsze zastosowały podejście zadaniowe do nauczania języka medycznego. Z drugiej strony widać w nim duże doświadczenie i wiedzę autorek, z których dwie są lektorkami języka polskiego jako obcego, a trzecia – lekarzem z długoletnią praktyką.

CDP-rozkladowka-2
Prof. Uniwersytetu Łódzkiego dr hab. Grażyna Zarzycka:

Podręcznik ten może stać się dla cudzoziemców podejmujących praktyki lekarskie podstawową pomocą językową w sytuacjach interakcji z pacjentami oraz w kontaktach z personelem medycznym pracującym w polskich klinikach. Jest on wzorcowym przykładem współpracy między glottodydaktykami a specjalistą z dziedziny, którą opisuje język podręcznika. Efektem tej współpracy jest bardzo dobrze umocowany w polskich realiach, a więc wiarygodny, podręcznik „języka medycznego w użyciu”.

Warto zwrócić także uwagę na humanitaryzm podręcznika – jego użytkownikom podaje się odpowiednie wzorce rozmowy z pacjentem i z jego rodziną. Obcokrajowiec-praktykant znajdzie w tym podręczniku szereg bardzo ważnych informacji na temat tego, jak funkcjonuje opieka zdrowotna w Polsce oraz jakie podstawowe prawa przysługują pacjentowi.

rozdzial 1_KG_K1s 159