Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Członkowie i współpracownicy

Urszula Majcher-Legawiec – nauczyciel języka polskiego, literatury i kultury polskiej. Absolwentka filologii polskiej i zarządzania. Zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego. Uczyła literatury, języka i kultury polskiej na uniwersytecie w Lizbonie (2007-2009), gdzie również założyła i prowadziła szkołę sobotnią dla dzieci pochodzenia polskiego. Współpracowała z brytyjską Saint Julian’s School w Carcavelos, przygotowując polskich uczniów do matury IB. W latach 2010-2012 była koordynatorem powiatowych ośrodków wspierania uczniów zdolnych w programie unijnym „Diament”. Aktualnie (od 2005 roku) pracuje w Centrum Języka i Kultury Polskiej UJ i prowadzi zajęcia na kursach semestralnych, w ramach Programu Erasmus, w Szkole Letniej oraz zajęcia indywidualne w firmach międzynarodowych. W ramach współpracy z UJ realizuje także autorski program zajęć z kultury. Współorganizowała międzynarodowy obóz dla młodzieży „Lato Odkrywców”. Jest autorką pierwszego Konkursu Wiedzy o Polsce dla mieszkańców Niemiec (2013), scenariuszy gier miejskich dla obcokrajowców oraz materiałów dydaktycznych publikowanych na platformie www.speakapps.eu. Od wielu lat współpracuje jako lektor języka polskiego z Niemieckojęzyczną Szkołą Prawa Polskiego, Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk), Uniwersytetem Warszawskim (kurs dla Młodych Naukowców ze Wschodu) oraz Wschodnio-Europejskim Instytutem Psychologii w Kijowie. W Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja pełni funkcję prezesa.

Marcin Krzowski – pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, gdzie zajmował się wdrażaniem projektów systemowych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie koordynuje wdrażanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Małopolsce. Ukończył politologię oraz studia podyplomowe Fundusze unijne – integracja europejska. Zajmował się tworzeniem, koordynowaniem oraz rozliczaniem projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej dla szkół językowych. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego pracował przy rozliczaniu projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Jest pomysłodawcą i właścicielem wortalu dla nauczycieli języka polskiego jako obcego oraz wydawcą materiałów pomocniczych do nauki polskiego jako obcego. W Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja pełni funkcję wiceprezesa.

Paweł Dudek – pracownik naukowy w Instytucie Języka  Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, lektor języka polskiego jako obcego. Absolwent filologii polskiej oraz podyplomowych studiów z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego. Od 2009 roku asystent w Pracowni Toponomastycznej Zakładu Onomastyki w IJP PAN. Współautor słownika „Nazwy miejscowe Polski. Historia i pochodzenie”, autor kilku artykułów oraz recenzji naukowych  z zakresu onomastyki kulturowej. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat „Nazwy własne osobowe a tabu językowe”. Od 2007 roku związany z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ. Prowadzi zajęcia z języka polskiego na kursach semestralnych, w ramach programu Erasmus oraz w Szkole Letniej UJ. Prowadzi także kursy przygotowawcze do studiów w Polsce dla młodzieży z Europy Wschodniej oraz zajęcia z języka specjalistycznego (prawno-politycznego). Współpracuje jako lektor języka polskiego z prywatnymi szkołami językowymi w Warszawie i Krakowie. Jest członkiem zarządu Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja.

Mariusz Czech – absolwent Wydziału Polonistyki UJ. Od 2002 roku nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach.  W 2009 roku ukończył na UJ studia podyplomowe: Nauczanie języka polskiego jako obcego. W latach 2009-2011 lektor języka polskiego jako obcego w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ na kursach dla studentów programu Erasmus. W latach 2011-2014 pracował jako lektor języka polskiego w Trinity College w Dublinie. Obecnie kontynuuje pracę w liceum i na UJ. Jest członkiem zarządu Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja.

Jitka Lukášová – nauczyciel języka czeskiego, literatury i kultury czeskiej. Absolwentka filologii niemieckiej, rosyjskiej oraz czeskiej na Uniwersytecie Zachodnioczeskim w Pilźnie, gdzie później pracowała w Katedrze Języka Czeskiego i Literatury Czeskiej Wydziału Pedagogicznego (2004-2009) oraz Centrum Języków Obcych (2009-2011) jako nauczyciel współczesnego języka czeskiego oraz języka czeskiego jako obcego (projekt Interstud skierowany do studentów z Białorusi, Ukrainy, Uzbekistanu oraz Wietnamu). W 2012 roku obroniła pracę doktorską. W latach 1999-2010 nauczała języka czeskiego jako obcego w ramach Międzynarodowej Szkoły Letniej Uniwersytetu Zachodnioczeskiego, w 2011 roku była kierownikiem sekcji języka czeskiego. W latach 2006-2007 pracowała jako lektor języka czeskiego Ministerstwa Edukacji, Młodzieży oraz Sportu Republiki Czeskiej na Uniwersytecie Warszawskim, od roku 2011 pracuje na tym stanowisku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Prowadziła weekendowe kursy języka czeskiego dla studentów z Niemiec (Ratyzbona, Centrum Bavaria-Bohemia w Schönsee). Jest współautorką Metodyki nauczania języka czeskiego jako obcego (2008, rozdziały: Rozumienie ze słuchu, Oswajanie słownictwa) oraz Opisu referencyjnego egzaminu dla pobytu trwałego w Republice Czeskiej – poziom A1, A2 Narodowego Instytutu Edukacji Republiki Czeskiej (2015). W latach 2008-2009 była członkiem zespołu tłumaczy projektu Komisji Europejskiej Deafport (Developing Portfolio for Deaf and Hard of Hearing People), w roku 2014 ukończyła szkolenie egzaminatorów języków obcych Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu w ramach projektu Relang (Relating Language Examinations to the Common European Reference Levels of Language Proficiency). W Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja pełni funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

Bożena Gomułka – polonistka, bibliotekarz, animator kultury, wychowawca. Przez kilka lat pracowała w administracji Filharmonii Krakowskiej. Założycielka jednej z pierwszych w Krakowie, prywatnej firmy lekarskiej, którą prowadziła przez 7 lat. Współtwórczyni szkoły niepublicznej prowadzonej przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO). Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, a później przez 2 kadencje Prezes Zarządu  Terenowego Koła STO przy Społecznej Szkole Podstawowej. Posiada doświadczenie w poszukiwaniu funduszy na działalność organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją. Zaangażowana jest w działalność charytatywną na rzecz Domów Dziecka i szkoły przy Instytucie Pediatrii w Krakowie. Aktualnie zatrudniona w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Krakowskiej. Uczestniczyła w projektach pilotażowych dotyczących pozyskiwania naturalnych źródeł energii, prowadziła plantację wierzby energetycznej. W Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja pełni funkcję sekretarza Komisji Rewizyjnej.

Współpracują z nami

William Shaw – LMFT, RPT (Licensed Marriage and Family Therapist, Registered Play Therapist). William is an American who has been living in Krakow for the past two years. He graduated from Bethel University in MN with a Masters in Marriage and Family Therapy and is a licensed psychotherapist. He has started his own psychotherapy practice here in Krakow working with English-speaking clients. Before moving to Poland he had been working for 5 years in the mental health field with hundreds of families from different backgrounds and with a variety of different issues. He also has had experience leading support groups with At-risk teenagers as well as anger management groups. William would like to offer this this foundation free workshops/lectures on topics relevant to foreigners living in Krakow such as how to deal with culture shock, how to have a successful intercultural relationship, etc. He also would be interested in starting a weekly or monthly support group for expats.

Oleksandra Bratchuk – urodzona w mieście Tomsk (Rosja), ukończyła Translatorykę na Uniwersytecie im. B. Chmielnickiego w Czerkasach (Ukraina). Jest doktorantką w Instytucie Filologii Polskiej, UMCS (Lublin), tłumaczką pisemną i ustną (RUS/UKR/PL), w tym też tłumaczką literatury polskiej na język ukraiński (tłumaczyła między innymi wierszy R. Krynickiego, R. Senktas, W. Lewandowskiej i G. Bruszewskiego, fragmenty powieści J. Bator oraz eseje M. Sieniewicza i T. Piątka) oraz lektorem języka rosyjskiego i ukraińskiego. Jest członkiem – założycielem Stowarzyszenia Tłumaczy i Pisarzy (Kijów, Ukraina). W latach 2011 – 2013 była organizatorką cyklu polsko-ukraińskich warsztatów przekładowych w ramach festiwali Arsenał Książkowy (Kijów, Ukraina) i Translit na Forum Wydawniczym we Lwowie.