Image Image Image Image Image Image Image Image Image

18 mar

Autor:

Fundacja Reja startuje z dwoma nowymi projektami

18 marca 2016 | Autor: |

Od marca 2016 r. Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja rusza z dwoma nowymi projektami – „Język polski w Niemczech – tożsamość, konsolidacja, perspektywa” oraz „Polak potrafi! O wielkich Polakach w Polsce i na świecie”.

Język polski w Niemczech – tożsamość, konsolidacja, perspektywa

Projekt współfinansowany jest ze środków Senatu RP. Realizujemy go w partnerstwie z Polską Radą Związkiem Krajowym w Berlinie T.z. oraz Federalnym Związkiem Nauczycieli Języka Polskiego (Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte).

Obejmujący swoim zasięgiem całe terytorium Niemiec projekt:

  • skierowany jest do polonijnych szkół społecznych oraz nauczycieli uczących języka polskiego we wszystkich krajach związkowych Niemiec,
  • oferuje spójny i kompleksowy system wsparcia edukacji realizowanej w języku polskim i/lub nauki języka polskiego na terenie Niemiec,
  • wspiera bieżące funkcjonowanie polonijnych placówek edukacyjnych, w tym jakość zarządzania instytucjami oświatowymi i poszerzenie bazy dydaktycznej,
  • ma na celu promocję języka polskiego, podniesienie jakości oferty edukacyjnej, standaryzację i dostosowanie rozwiązań programowych do ram programowych kształcenia uzupełniającego dla Szkolnych Punktów Konsultacyjnych lub „Podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą”, opracowaną w ramach projektu systemowego MEN „Włącz Polskę”,
  • służy podniesieniu jakości i atrakcyjności nauczania języka polskiego, integracji środowiska polonijnego (uczniów, nauczycieli i rodziców) i wzmocnieniu roli szkół jako centrów życia polonijnego.

Polak potrafi! O wielkich Polakach w Polsce i na świecie

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W ramach projektu przygotowania zostanie publikacja zawierająca sylwetki 25 wybitnych Polaków. Celem publikacji jest – obok wzmocnienia wizerunku Polski – przeciwdziałanie stereotypom oraz wzmocnienie rozpoznawalności marki POLSKA, zgodnie z założeniami „Zasad komunikacji marki POLSKA”: atutem i siłą Polski jest talent Polaków.

Wydźwięk planowanej publikacji jest zgodny z założeniami „Zasad komunikacji marki POLSKA”: „komunikat musi być przede wszystkim o ludziach, a jeśli o miejscach to przez pryzmat doświadczeń i spotkań. Stawiamy na promocję Polski poprzez akcentowanie wyjątkowych, niepowtarzalnych cech naszego narodowego charakteru”.

Teksty przedstawią Polaków jako osoby twórcze i kreatywne, innowacyjne i oryginalne. Ćwiczenia i zadania rozwijające znajomość języka polskiego przekonają, że język polski nie jest trudny (wbrew powszechnemu stereotypowi), że jego nauka może być przyjemna i że jest uzasadniona tzw. widocznością języka polskiego w świecie (świadczy o tym obecność Polaków w świecie i mapa miejsc, gdzie mówi się po polsku).

Publikacja przyczyni się także do promocji polskiego wkładu w rozwój cywilizacyjny i kulturowy Europy, w tym zwłaszcza chrześcijańskiej tożsamości i ukształtowanego na przestrzeni wieków na tej podstawie systemu demokracji, wolności, solidarności i tolerancji.