Image Image Image Image Image Image Image Image Image

14 Maj

Autor:

Konferencja „Otwarty Kraków 3. Dialog i współpraca międzykulturowa”

14 maja 2018 | Autor: |

W poniedziałek 14 maja 2018 w sali obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się konferencja „Otwarty Kraków 3. Dialog i współpraca międzykulturowa”. Była to już trzecia konferencja, której celem jest popularyzacja działań na rzecz różnorodności kulturowej i społecznej, integracja cudzoziemców, dialog i współpraca. 

Program konferencji obejmował trzy dyskusje panelowe. Na temat potrzeb edukacyjnych dzieci z doświadczeniem migracji w zakresie znajomości języka oraz wiedzy o kraju pochodzenia i kraju pobytu dyskutowali konsulowie Węgier, Ukrainy, Luksemburga, Słowacji i USA. Problem działań na rzecz dialogu i edukacji wielokulturowej w krakowskich szkołach i placówkach edukacyjnych przedstawili dyrektorzy czterech krakowskich szkół oraz dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej. W trzecim panelu wzięli udział przedstawiciele środowisk migrantów i mniejszości narodowych, którzy rozmawiali na temat, jak pogłębiać znajomość języka i wiedzę o kulturze w środowiskach wielokulturowych oraz jak budować społeczeństwo otwarte na dialog i współpracę.

Fundacja im. Mikołaja Reja była współorganizatorem konferencji.