Image Image Image Image Image Image Image Image Image

26 wrz

Autor:

Konferencja „Uczeń z doświadczeniem migracji w europejskich systemach oświaty”

26 września 2018 | Autor: |

Zapraszamy na międzynarodową konferencję „Uczeń z doświadczeniem migracji w europejskich systemach oświaty”

Konferencja odbędzie się 16 października 2018 w gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Wezmą w niej udział m. in.  przedstawiciele następujących państw: Francja, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Wielka Brytania, Włochy, Polska.

Organizatorami konferencji są:

Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja, Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie, Uniwersytet Pedagogiczny – Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów, Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Urząd Miasta Kraków, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

PROGRAM kONFERENCJI

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Konferencja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+ oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach projektu „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym” (umowa nr MEN/2018/DWM/999).