Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Polski nie taki obcy

2021
Projekt „Język polski jako obcy – wzmocnienie kompetencji językowych i komunikacyjnych cudzoziemców”

Projekt „Otwarty Kraków jest OK – tu chcę mieszkać! Wsparcie procesu adaptacji i kompetencji komunikacyjno-kulturowych Białorusinów nieznających języka polskiego

Projekt „Otwarty Kraków jest OK – tu chcę mieszkać! Wsparcie procesu adaptacji i autonomii na rynku pracy Białorusinów mówiących po polsku na B1 ( na poziomie wymagającym wsparcia w celu samodzielnego funkcjonowania w środowisku Polaków, w tym w polskojęzycznym środowisku zawodowym)