Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Projekt „Powrócisz tu…” – informacje

Wizyta studyjna przedstawicieli seniorów Polonii mołdawskiej w Krakowie

Stan: zrealizowany

Czas realizacji: wrzesień 2015 r.

Niniejszy projekt stanowi rozpoczęcie współpracy ze stowarzyszeniem Dom Polski w Bielcach w Mołdawii w zakresie wzmacniania więzi z tamtejszą Polonią, poszerzania wiedzy o kulturze i historii Polski oraz nauki języka polskiego.

W ramach projektu grupa dziesięciu seniorów – przedstawicieli Polonii z Bielc i okolicy przez tydzień (od 16 do 24 września 2015 r.) uczestniczyła w zajęciach artystyczno-językowych w Krakowie.

Warsztaty artystyczne, prowadzone także w terenie, dały możliwość wyrażenia emocji i refleksji związanych z pobytem w Krakowie oraz pozwoliły aktywnie zwiedzać miasto i okolice. Kurs językowy umożliwił natomiast poszerzenie kompetencji językowych uczestników projektu.

Zwieńczeniem pobytu był wernisaż prac powstałych w trakcie warsztatów z udziałem zaproszonych gości, obecnie mieszkających w Krakowie, a kiedyś związanych z Mołdawią. Wieczór ten stanowił również okazję do wymiany wrażeń, wspomnień oraz planów na przyszłość.

Materialnym efektem projektu będzie publikacja w formie broszury ilustrująca powstałe prace, a także dokumentacja fotograficzna i wideo umieszczona na stronach internetowych wnioskodawcy i partnerów oraz w portalach społecznościowych.

Realizacja niniejszego projektu otworzy możliwość kontynuacji analogicznych warsztatów/wizyt dla innych odbiorców (młodzieży, studentów, rodzin). Stanowić będzie również wzajemną promocję obu miast.