Image Image Image Image Image Image Image Image Image

02 lip

Autor:

Spotkanie z kulturą niezależną w Lipsku

02 lipca 2018 | Autor: |

Od 27 czerwca do 1 lipca grupa krakowskich artystów i przedstawicieli organizacji zajmujących się kulturą przebywała w Lipsku, mieście partnerskim Krakowa. Wizyta została zorganizowana w ramach projektu Verein Städtepartnerschaft Lepizig-Krakau e.v. z Lipska i Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja.

Podczas pobytu uczestnicy wizyty mieli możliwość spotkania się z organizacjami i osobami, które animują kulturę niezależną w Lipsku. Była to okazja do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów z artystami i animatorami kultury z Lipska, poznawania zasad funkcjonowania niezależnych teatrów, galerii i pracowni malarskich, scen muzycznych i innych ośrodków kultury.

To już drugie tego typu spotkanie, które współorganizowała Fundacja im. Mikołaja Reja. We wrześniu 2017 roku gościliśmy w Krakowie grupę artystów z Lipska.