Image Image Image Image Image Image Image Image Image

16 Wrz

Autor:

Uczenie uczniów z doświadczeniem migracji – analiza potrzeb (raport)

16 września 2017 | Autor: |

24 lutego 2017 w czasie drugiego dnia Konferencji Otwarty Kraków poświęconego edukacji „Uczeń z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole” zadaliśmy uczestnikom pytanie: Czego potrzebuje szkoła, aby mogła lepiej uczyć i integrować uczniów z doświadczeniem migracji?

W badaniu potrzeb wzięli udział nauczyciele, dyrektorzy szkół, w których uczą się uczniowie cudzoziemscy, rodzice dzieci wychowujących się w kontekście wielokulturowym i mających doświadczenie migracji, przedstawiciele organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na rzecz migrantów i integracji, a także pracownicy uczelni, badacze zainteresowani problematyką migracji i edukacji migrantów.

Uczenie uczniów z doświadczeniem migracji – analiza potrzeb (raport przygotowany przez dr hab. prof UP Małgorzatę Pamułę – Behrens oraz dr hab. Martę Szymańską).