Image Image Image Image Image Image Image Image Image

08 wrz

Autor:

„W polskiej szkole wielokulturowej – wsparcie kompetencji kadry pedagogicznej”

08 września 2019 | Autor: |

Projekt „W polskiej szkole wielokulturowej – wsparcie kompetencji kadry pedagogicznej” przewiduje realizację szkoleń dla nauczycieli połączonych z konsultacjami w sprawie kluczowych elementów edukacji uczniów z doświadczeniem migracji w oddziałach przygotowawczych oraz w klasach ogólnodostępnych.

6 i 7 września 2019 roku odbyło się pierwsze dwudniowe spotkanie z nauczycielami. Partnerem Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Współorganizatorkami i współprowadzącymi szkolenia i konsultacje były dr Izabela Czerniejewska, specjalista ds. wielokulturowości w poznańskim ODN, Julia Karczewska – poznański doradca metodyczny ds. języka polskiego jako obcego oraz Urszula Majcher-Legawiec, prezes Zarządu Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja.

Projekt „W polskiej szkole wielokulturowej – wsparcie kompetencji kadry pedagogicznej” realizowany jest przez Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja w ramach umowy nr MEN/2019/DWM/987 i współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.