Image Image Image Image Image Image Image Image Image

01 paź

Autor:

„W polskiej szkole” – zapraszamy na warsztaty dla nauczycieli

01 października 2017 | Autor: |

Już 20 października 2017 odbędzie się seria warsztatów dla nauczycieli, pedagogów i dyrektorów pracujących w szkołach przyjmujących uczniów z doświadczeniem migracji. Warsztaty odbywać się będą w ramach projektu „W polskiej szkole” realizowanego przez Fundację im. Mikołaja Reja we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

Celem tego projektu jest przygotowanie nauczycieli, pedagogów i kadry zarządzającej do pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym oraz przygotowanie materiałów komplementarnych do obowiązujących w szkole podręczników, wspomagających nauczycieli w pracy z uczniami w oddziałach przygotowawczych w pierwszym etapie edukacyjnym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka edukacji szkolnej oraz przeszkolenie w tym zakresie nauczycieli/wychowawców, pedagogów/psychologów i kadry zarządzającej szkołami przyjmującymi cudzoziemców.

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z programem warsztatów i zapraszamy do rejestracji.

Program warsztatów

Formularz rejestracyjny