Image Image Image Image Image Image Image Image Image

21 maj

Autor:

Wiedzieć więcej. Międzynarodowa konferencja „Polska i Świat Turecki”

21 maja 2019 | Autor: |

„Polska i Świat Turecki” to tytuł dwudniowej, międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Krakowie i zgromadziła prelegentów z Grecji, Kazachstanu, Kirgistanu, Niemiec, Polski, Rosji, Szwajcarii, Turcji i Ukrainy.

Podczas dwóch dni (13 i 14 maja 2019 r.) odbyło się trzynaście sesji, w których zaproszeni goście – znawcy tematu wygłosili niemal pięćdziesiąt referatów obejmujących zagadnienia tak historyczne, jak i współczesne. Konferencja miała na celu przybliżenie jej uczestnikom z całego świata oraz mieszkańcom Krakowa tego, co nas łączy i co stanowi wspólny potencjał. Była też okazją do refleksji na temat różnic kulturowych, historii, literatury i stosunków politycznych. Konferencji towarzyszył program artystyczny przygotowany przez studentki Katedry Turkologii UJ.
Konferencja zorganizowana została w ramach programu „Otwarty Kraków” przez Urząd Miasta Krakowa, Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja oraz Katedrę Turkologii Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była jednym z wielu wydarzeń poszerzających wiedzę na temat innych kultur i narodów.