Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Wsparcie edukacyjne dla uczniów z doświadczeniem migracji

Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja w ramach projektu DoWoli zaprasza obcojęzycznych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów na zajęcia językowe wspierające naukę w polskiej szkole.

Celem zajęć jest wsparcie edukacji uczniów cudzoziemskich przez rozwijanie znajomości języka polskiego, jako głównego narzędzia w procesie uczenia się w polskich placówkach oświatowych.

W ramach zajęć oferujemy:

  • ćwiczenia poszerzające słownictwo z zakresu różnych dziedzin (przedmiotów szkolnych),
  • ćwiczenia w czytaniu i wymowie,
  • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów literackich, użytkowych, publicystycznch, popularnonaukowych,
  • rozwijanie umiejętności pisania różnych tekstów (np. charakterystyki, opowiadania, opisu, rozprawki, interpretacji tekstu literackiego, tekstów użytkowych itp.),
  • rozwijanie umiejętności dyskutowania i wypowiadania się na zadany temat,
  • ćwiczenia przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych z języka polskiego
    możliwość indywidualnych konsultacji.

Zajęcia odbywać się będą w grupach wiekowych (min. 5 osób): nauczanie wczesnoszkolne, podstawówka, gimnazjum, liceum. Lekcje poprowadzą wykwalifikowani nauczyciele języka polskiego jako obcego.

Miejsce: Szkoła Języków Obcych Mr Brown, Al. Kasztanowa 1, 30-227 Kraków

W sprawie cen i terminów prosimy o kontakt na adres zarzad@fundacjareja.eu lub telefonicznie: Mariusz Czech 606 131 281; Urszula Legawiec 516 983 170.