Image Image Image Image Image Image Image Image Image

06 sty

Autor:

Zapraszamy na Seminarium Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji‎

06 stycznia 2020 | Autor: |

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium robocze OWIM, które odbędzie się 14 stycznia 2020 o godzinie 17:00 w sali 13 w pawilonie G na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 27.

Podczas pierwszego spotkania w 2020 roku zaprezentowany zostanie raport autorstwa Małgorzaty Pamuły-Behrens, Marty Szymańskiej, Adama Bulandry, Jakuba Kościółka i Urszuli Majcher-Legawiec (Fundacja im. Mikołaja Reja) dotyczący wielokulturowości w kontekście edukacji i procesów integracji: “Charakterystyka wielokulturowego środowiska edukacyjnego w Krakowie w świetle procesów integracji”

RAPORT


W obszernym dokumencie autorzy skupiają się na zagadnieniach takich jak:
– edukacja wielokulturowa w Krakowie w ujęciu statystycznym na tle regionu i kraju (przedszkolna i szkolna)
– przygotowanie pracowników systemu edukacji do pracy w wielokulturowym środowisku
– aktualnie stosowane rozwiązania dotyczące obecności uczniów z doświadczeniem migracyjnym w krakowskich szkołach

Raport zawiera także rekomendacje w zakresie: wsparcia kompetencji międzykulturowych uczniów, dzieci z przedszkoli, nauczycieli i innych pracowników systemu edukacji; zarządzania edukacją w sytuacji migracji – organizacji pracy przedszkoli i szkół oraz wsparcia kompetencji pracowników systemu edukacji; zadań nadzoru pedagogicznego wobec potrzeb wielokulturowego środowiska edukacyjnego, a także procesowego wspomagania rozwoju szkoły w kierunku szkoły międzykulturowej.

Raport w części powstał dzięki projektowi Akademii Asystentów Międzykulturowych współfinansowanej przez MEN, Urząd Miasta Krakowa i Fundację im. Mikołaja Reja, podczas której przeprowadzono diagnozę środowiska zawodowego asystentów międzykulturowych.

Wydarzenie na Facebook