Image Image Image Image Image Image Image Image Image

2020 listopad

07 lis

Autor:

Konkurs dla uczniów „Miasto wielokulturowe w XXI wieku”

07 listopada 2020 | Autor: |

Fundacja Wspierania Języka i Kultury Polskiej im. Mikołaja Reja oraz Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL serdecznie zapraszają uczniów i uczennice krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie artystycznym (plastyczno-literacko-fotograficzno-rzeźbiarskim) pn.Miasto wielokulturowe w XXI wieku”.

Tematyką prac ma być wyobrażenie artysty/-ki o mieście wielokulturowym w XXI wieku, migracjach, różnorodności społecznej. Prace winny uwzględniać kontekst lokalny, tj. odnosić się do historii i dziedzictwa miasta Krakowa.

Celem konkursu jest:
1. Promocja wielokulturowości, postaw społecznych opartych na tolerancji i otwarciu na różnorodność społeczną, w oparciu o poszanowanie otoczenia historycznego i kulturowego, w tym dziedzictwa lokalnego.
2. Zachęcenie uczniów do czynnego zainteresowania się miastem, jego historią, dziedzictwem kulturowym, tożsamością regionalną oraz umożliwienie im kreatywnego podejścia do przyszłości miasta jako ośrodka wielu kultur i rezerwuaru różnorodności społecznej.
3. Rozwój umiejętności artystycznych wśród dzieci, a także stworzenie impulsu do rozwoju wrażliwości międzykulturowej, umiejętności artystycznych oraz umożliwienie dzieciom i młodzieży poznanie miasta.

Praca powinna być dostarczona do 15 grudnia 2020 r. do Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Ułanów 25 , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00, lub przesłana pocztą, kurierem na adres Stowarzyszenia Interkulturalni PL – ul. Lwowska 2a/48, 30-548 Kraków. Osobiste doręczenie na adres Stowarzyszenia nie jest możliwe i nie będzie akceptowane. W przypadku zdigitalizowanych prac audiowizualnych i fotograficznych mogą być one przesłane na adres interkulturalnipl@gmail.com pod warunkiem, iż ich rozmiar nie przekracza 20 GB. Osoba przesyłająca pracę elektronicznie zobowiązana jest uzyskać potwierdzenie dostarczenia pracy mailem zwrotnym. W innych przypadkach prace tego rodzaju mogą być dostarczone na nośniku danych (nośnik danych zostanie zwrócony na życzenie).

REGULAMIN KONKURSU

Formularz zgłoszeniowy do konkursu Miasto Wielokulturowe w XXI wieku

Link do wydarzenia na Facebook

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!