Image Image Image Image Image Image Image Image Image

14 lis

Autor:

Akademia Asystentów Międzykulturowych – ASY w szkole

14 listopada 2021 | Autor: |

Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja przedstawia krakowski projekt miejski pn. „Akademia Asystentów Międzykulturowych – ASY w szkole”.
Projekt jest realizowany przy współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia, Wydziałem Edukacji i Specjalistyczną PPP Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi.
Od początku października 2021 roku asystentki międzykulturowe (AM) oraz nauczycielki i nauczyciele pełniący w szkołach zadania koordynatorów ds. edukacji wielokulturowej podnoszą swoje kompetencje w programie realizowanym metodami aktywnymi, angażującymi, opartymi na współpracy i partycypacji oraz bazującymi na sztuce oraz w formie treningów umiejętności społecznych!
Do tej pory asystenci międzykulturowi m.in:
– poznali metodę wspólnej sprawy,
– dowiedzieli się jak reagować na przemoc, w tym motywowaną etnicznie,
– podnieśli kompetencje metodyczne w zakresie projektowania i realizowania działań wspierających – – proces adaptacji, integracji i inkluzji,
– dowiedzieli się, w jaki sposób mogą wspierać nauczycieli,
– jak mogą uprościć skomplikowany tekst dla ucznia cudzoziemskiego.

Asystentki i asystenci międzykulturowi w Krakowie