Image Image Image Image Image Image Image Image Image

24 sie

Autor:

Konferencja „Edukacja wobec Migracji. Język – Kultura – Tożsamość”

24 sierpnia 2017 | Autor: |

Fundacja im. Mikołaja Reja jest współorganizatorem konferencji „Edukacja wobec Migracji. Język – Kultura – Tożsamość”, która odbędzie się 18 i 19 września 2017 w Krakowie.

Jest to już druga konferencja, która wpisuje się w cykl wydarzeń promujących przyjęty przez Radę Miasta Krakowa we wrześniu 2016 roku Program Miejski „Otwarty Kraków”. Warto przypomnieć, że celem programu „Otwarty Kraków” jest popularyzacja działań na rzecz różnorodności kulturowej i społecznej oraz integracja cudzoziemców w Krakowie.

Głównym tematem konferencji będzie edukacja ucznia z doświadczeniem migracyjnym, dlatego do udziału w niej szczególnie zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, pedagogów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicieli organizacji NGO i wszystkie osoby, którym temat „Edukacji wobec Migracji” jest bliski.

Program konferencji dostępny jest na stronie eduintegra.ils.uw.edu.pl

Nagranie z debaty ekspertów przeprowadzonej podczas konferencji „Otwarty Kraków” (23-25 lutego).

Uczenie uczniów z doświadczeniem migracji – analiza potrzeb (raport przygotowany przez dr hab. prof UP Małgorzatę Pamułę – Behrens oraz dr hab. Martę Szymańską).

Zapraszamy!