Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Polak potrafi!

Polak potrafi! O wielkich Polakach w Polsce i na świecie

Podręcznik w wersji online dostępny jest tutaj

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W ramach projektu została przygotowana publikacja zawierająca sylwetki 25 wybitnych Polaków. Celem publikacji jest – obok wzmocnienia wizerunku Polski – przeciwdziałanie stereotypom oraz wzmocnienie rozpoznawalności marki POLSKA, zgodnie z założeniami „Zasad komunikacji marki POLSKA”: atutem i siłą Polski jest talent Polaków.

Wydźwięk planowanej publikacji jest zgodny z założeniami „Zasad komunikacji marki POLSKA”: „komunikat musi być przede wszystkim o ludziach, a jeśli o miejscach to przez pryzmat doświadczeń i spotkań. Stawiamy na promocję Polski poprzez akcentowanie wyjątkowych, niepowtarzalnych cech naszego narodowego charakteru”.

Teksty przedstawiają Polaków jako osoby twórcze i kreatywne, innowacyjne i oryginalne. Ćwiczenia i zadania rozwijające znajomość języka polskiego przekonują, że język polski nie jest trudny (wbrew powszechnemu stereotypowi), że jego nauka może być przyjemna i że jest uzasadniona tzw. widocznością języka polskiego w świecie (świadczy o tym obecność Polaków w świecie i mapa miejsc, gdzie mówi się po polsku).

Publikacja przyczynia się także do promocji polskiego wkładu w rozwój cywilizacyjny i kulturowy Europy, w tym zwłaszcza chrześcijańskiej tożsamości i ukształtowanego na przestrzeni wieków na tej podstawie systemu demokracji, wolności, solidarności i tolerancji.