Image Image Image Image Image Image Image Image Image

25 kw.

Autor:

Profesor Władysław Miodunka (1945-2024)

25 kwietnia 2024 | Autor: |

Z głębokim smutkiem informujemy, że odszedł od nas Profesor Władysław Miodunka, ceniony naukowiec, wybitny dydaktyk języka polskiego jako obcego. Jego wkład w rozwój edukacji i promocję języka polskiego w świecie pozostanie niezapomniany.

Profesor Miodunka był jednym z recenzentów wydanego przez naszą Fundację innowacyjnego podręcznika „Co panu dolega?”, w którym po raz pierwszy zastosowano podejście zadaniowe do nauczania języka medycznego dla obcokrajowców studiujących medycynę w Polsce. Wielokrotnie też występował podczas organizowanych przez Fundację konferencji.

Profesor Miodunka recenzował publikacje, prowadził warsztaty i wykłady, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jego oddanie i pasja były inspiracją dla wielu osób.

Wszystkim, którzy mieli przyjemność pracować z Profesorem Miodunką, pozostaje zachować jego dziedzictwo i kontynuować jego misję. Jego wkład w rozwój nauki i kultury pozostanie z nami na zawsze.