Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Wisława Szymborska

POZIOM A2

Pobierz lekcję w formacie PDF

Pobierz nagranie MP3 do lekcji

Pobierz klucz odpowiedzi do ćwiczeń

Jeśli kliknięcie lewym klawiszem myszy otwiera plik w przeglądarce,
użyj prawego klawisza myszy i polecenia „Zapisz link jako…”

Przewiń w dół, aby przejrzeć lekcję na stronie WWW (bez pobierania)

Powrót do spisu treści

Powrót do spisu treści