Image Image Image Image Image Image Image Image Image

13 paź

Autor:

W polskiej szkole wielokulturowej – spotkania warsztatowo-konsultacyjne w Krakowie

13 października 2019 | Autor: |

11 i 12 października w Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie odbyły się warsztaty i konsultacje dla nauczycieli krakowskich szkół. Warsztaty dotyczyły technik pracy z uczniami z doświadczeniem migracji. W części poświęconej konsultacjom nauczyciele mieli okazję ocenić aktualne rozwiązania prawne w polskim systemie edukacji, stopień przygotowania szkół do przyjęcia uczniów nie mówiących po polsku oraz własne kompetencje do pracy w wielojęzycznej klasie.

Liceum Ogólnokształcące nr 27 to pierwsza w Krakowie szkoła, w której we wrześniu tego roku otwarto oddział przygotowawczy.

Współorganizatorami i współprowadzącymi szkolenia i konsultacje byli Urszula Majcher-Legawiec i Mariusz Czech z Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja.

Projekt „W polskiej szkole wielokulturowej – wsparcie kompetencji kadry pedagogicznej” realizowany jest przez Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja w ramach umowy nr MEN/2019/DWM/987 i współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.