Image Image Image Image Image Image Image Image Image

27 paź

Autor:

W polskiej szkole wielokulturowej – spotkania warsztatowo-konsultacyjne w Gdańsku

27 października 2019 | Autor: |

25 i 26 października w Szkole Podstawowej nr 16 w Gdańsku odbyły się spotkania warsztatowo-konsultacyjne z nauczycielami gdańskich szkół. Padł rekord obecności – na spotkanie przyszło 50 osób.

Nauczyciele dyskutowali o rozwiązaniach w zakresie edukacji uczniów z doświadczeniem migracji w polskich szkołach oraz wzięli udział w autorskich warsztatach Fundacji im. M. Reja PORT. Projekt „W polskiej szkole wielokulturowej – wsparcie kompetencji kadry pedagogicznej” przewiduje realizację szkoleń dla nauczycieli połączonych z konsultacjami w sprawie kluczowych elementów edukacji uczniów z doświadczeniem migracji w oddziałach przygotowawczych oraz w klasach ogólnodostępnych.

Współorganizatorkami i współprowadzącymi szkolenia i konsultacje były dr Dorota Jaworska, Nina Markiewicz-Sobieraj i Urszula Majcher-Legawiec.

Projekt „W polskiej szkole wielokulturowej – wsparcie kompetencji kadry pedagogicznej” realizowany jest przez Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja w ramach umowy nr MEN/2019/DWM/987 i współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.