Image Image Image Image Image Image Image Image Image

W polskiej szkole

„W polskiej szkole”. Wspieranie uczniów cudzoziemskich oraz szkół prowadzących oddziały przygotowawcze (materiały i szkolenia) w ramach zadania konkursowego „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”. Konkurs nr DE.WZP.263.1.3.2017. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach umowy nr MEN/2017/DSWM/1296.

O projekcie

Celem naszego projektu jest przygotowanie nauczycieli, pedagogów i kadry zarządzającej do pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym oraz przygotowanie materiałów komplementarnych do obowiązujących w szkole podręczników, wspomagających nauczycieli w pracy z uczniami w oddziałach przygotowawczych w pierwszym etapie edukacyjnym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka edukacji szkolnej oraz przeszkolenie w tym zakresie nauczycieli/wychowawców, pedagogów/psychologów i kadry zarządzającej szkołami przyjmującymi cudzoziemców.

Otwórz materiały: