Image Image Image Image Image Image Image Image Image

08 mar

Autor:

Realizujemy szkolenia w Niemczech

08 marca 2017 | Autor: |

W sobotę, 25 marca 2017 r. w Görlitz (Niemcy) przeprowadzimy ośmiogodzinne warsztaty, po których uczestnicy będą umieli zaplanować i zrealizować grę miejską.

Gra miejska jest formą treningu międzykulturowego, który może być realizowany w procesie uczenia się/nauczania każdego języka obcego oraz w nauczaniu dwujęzycznym. Dzięki grze miejskiej możliwe jest powiązanie kultury i realiów z praktyczną nauką języka obcego. Zapraszamy zainteresowanych.

Więcej informacji.